Progressbar Signal popularizuje projekty, prípadne projekty ľudí blízkych Progressbaru formou rádioveho vysielanie v spolupráci so študentským rádiom Tlis. Ich nahrávky sú dostupné na http://video.progressbar.sk/ prípadne počas školského semestra naživo každý druhý štvrtok na rádiu Tlis.

Témy, ktoré sa zatiaľ preberali boli Bitcoin, Cypherpunk, Cyklodoprava v Bratislave, Bratislava Hacker's University. Ak máte nápad na tému, prihláste sa na mailingliste.