Pridaj sa k nám a staň sa členom alebo podporovateľom hackerspacu.

Člen

  • Možnosť využívať priestor a zariadenie hackerspacu
  • Zľavy na rôzne predmety a nákupy
  • Zľavy na medzinárodné konferencie
  • Spolurozhodovanie o chode Progressbaru
  • Prístup k neverejným materiálom a informáciám
  • ..a mnoho viac

Podporovateľ

Dobrovoľné

Číslo účtu: 2600121198/8330
IBAN: SK1583300000002600121198
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Bitcoin: 1pbarBA4zP1bbCRydBUxweQxVfsaAHqDo

info icon V prípade členskej platby uvedte ako variabilný symbol svoje členské číslo.


Prečo sa stať členom združenia?

Náš fyzický priestor, kde sa stretávame a organizujeme akcie, nesie so sebou pravidelné relatívne vysoké náklady (prenájom priestorov, elektrický prúd, Internet, ..). Členstvom v združení a platením členských poplatkov nám môžeš bezprostredne pomôcť v tejto činnosti a zároveň získať (v závislosti od druhu členstva) hlasovacie právo.

Snažíme sa fungovať na demokratických princípoch, aj keď s veľkým dôrazom na aktokraciu (ten, ktorý bude danú činnosť realizovať o nej v najväčšej miere rozhoduje).

Stať sa členom je jednoduché:

Začni registráciou a napíš niečo o sebe. Po odoslaní Ťa budeme informovať o priebehu registrácie na tvoj e-mail. Členom združenia sa staneš po schválení registrácie a zaplatení členského za dva kalendárne mesiace.

V okamihu ako začneš platiť členské sa automaticky stávaš náš pridružený člen. To je prvý krok k tomu, aby si sa stal náš aktívny člen, čo vyžaduje pravidelnú aktivitu v Progressbare a súhlas ostatných aktívnych členov.

info icon Stať sa aktívnym členom mǒžeš i ako podporovateľ Progressbaru, ak výška dobrovoľných príspevkov za posledných 6 mesiacov presiahla sumu členského za dané obdobie.
Schválenie je podmienené tiež registráciou, pravidelnou aktivitou a súhlasom ostatných aktívnych členov.

Výhody aktívneho člena:

  • hlasovacie právo v akýchkoľvek otázkach týkajúce sa hackerspace-u
  • individuálny fyzický prístup do Progressbaru a možnosť využívať uvedené priestory aj mimo plánovaných akcií (vlastníctvo kľúčikov)

Platby členského

Ako náš člen je potrebné pravidelne (mesačne) platiť členské, ktoré predstavuje:

15 € ak si študent a nedovŕšil si 26 rokov - na overenie prines svoj študentský doklad na naše stretnutie

25 € ak si neštudent alebo študent starší ako 26 rokov

60 € Zdielaná kancelária (stôl) aka "Coworking"

Momentálne členské platby je možné vykonať bankovým prevodom na:

Číslo bankového účtu: 2600121198/8330

IBAN (pre platby zo zahraničia): SK1583300000002600121198

BIC/SWIFT kód: FIOZSKBAXXX

VS: tvoje členské identifikačné číslo, ktoré ti bolo pridelené pri registrácii. Nájdeš ho vo svojom členskem profile, alebo v potvrdzovacom registračnom e-maile.

SS: mesiac za ktorý platíš členstvo (napr. 082010), nie je povinný v prípade trvalého pravidelného príkazu

Popis platby: celé tvoje meno.

Pomôže nám to danú platbu prípadne spárovať s tvojou osobou.

info icon Výpis z nášho spoločného účtu je dostupný všetkým členom, takže budeš mať úplny prehľad o tom, ako je s tvojimi peniazmi presne naložené.

Tešíme sa na Teba!