Krakatoa - talk club: UMELÉ (SIMULOVANÉ) UMENIE – MOŽE POČÍTAČ VYTVORIŤ A POSUDZOVAŤ UMELECKÉ DIELO?

Krakatoa Sperka
ical

Thursday, 27 February 2014 – 20:00 to 22:00

ProgressBar Hackerspace, Dunajská 7495/14, Bratislava, Slovensko

hosť: Doc. Ing. Martin Šperka, PhD.
podujatie z produkcie Mladý pes n.o.rezervácia pre Mladého Psa

Neformálny večerný ne-formát, kde pozvaný hosť, ktorý vidí ďalej ako za svoj nos, rozpráva o tom, prečo, ako a čo robí. V príjemnej atmosfére sa môžete porozprávať a socializovať s inšpiratívnymi ľuďmi z art / sci / tech scény.

Vo februári bude diskusia na tému Turingovho testu v umení. Cieľom Turingovho testu je otestovať schopnosť inteligentného správania sa stroja (počítačového programu), ekvilaletného, resp. nerozlíšiteľného od ľudského správania. Už v súčasnosti nie je možné jednoznačne rozlíšiť, či abstraktný obraz alebo hudobnú skladbu vytvoril človek, alebo počítačový program. Od vzniku počítačov vytvorili ľudia mnoho programov pre generovanie zvukových a vizuálnych vzorov (pattern), ktoré pripomínajú, alebo sú považované za, umelecké artefakty. Algoritmus generovania vzorov, ich výber a posudzovanie kvality (esteticko-emotívnej odozvy) tohto artefaktu sú ponechané na človeka.

Cieľom tejto diskusie je ukázať, že schopnosti súčasných počítačov umožňujú simulovanie procesu tvorby umeleckých artefaktov (sústredíme sa na 2D výtvarné diela) od prehľadu moderných umeleckých trendov, voľby žánru, hľadania námetu, inšpirácie, evolúcie výrazového štýlu až po konečné a jedinečné (neopakovateľné) stvárnenie diela. Na rozdiel od generatívneho umenia, kde kritérium výberu generovanej varianty sú rôzne kvantitatívne estetické miery (napríklad entropia), načrtneme možnosti multiagentového modelovania antropocentrických kritérií posudzovania umeleckého artefaktu (citový vzťah k téme a jej stvárneniu, asociácie, zberateľská trhová hodnota, snobizmus).

Doc. Ing. Martin Šperka, PhD. je pionierom počítačového umenia na Slovensku. Narodil sa v roku 1945 v Banskej Bystrici. Vyštudoval technickú kybernetiku na ČVUT v Prahe. Neskôr pôsobil ako výskumník a pedagóg na rôznych miestach, ako Slovenská akadémia vied, Vysoká škola výtvarných umení, Fakulta Informatiky a Informačných Technológií STU a Paneurópska vysoká škola, kde bol dekanom Fakulty informatiky. Spoluorganizoval konferencie počítačovej grafiky a workshopy o nových médiách v umení. Organizoval medzinárodné semináre o multimédiách a virtuálnej realite. Bol kurátorom výstavy Computer Graphics and Electronic Mail Art a spolukurátorom výstavy Počítačová grafika vo výtvarnom umení.

http://www.mladypes.sk/

RVSP https://www.facebook.com/events/215699875302775/

Archives