Krakatoa talk club / prezentácia + diskusia

Krakatoa Petersykora
ical

Friday, 20 September 2013 – 20:00 to 23:00

ProgressBar Hackerspace, Dunajská 7495/14, Bratislava, Slovensko

Prof. Rndr. Peter Sýkora, Phd.: Od biologického kybertextu ku genetickej poézii

Peter Sýkora je riaditeľom Centra pre bioetiku Katedry filozofie FF UCM v Trnave. 

Zaoberá sa ontológiou a metafyzikou, bioetikou, filozofiou biológie, Aristotelovou metafyzikou, evolučnou psychológiou a antropológiou.

Na Krakatoa bude rozprávať o tom, ako a kde sa stretáva syntetická biológia s umením.

Afterparty: DJs RNGO / Tlis.sk. V spolupráci s Mladým psom, n. o. a A4 - priestor súčasnej kultúry.

Dobrovoľné vstupné.

RVSP https://www.facebook.com/events/421341137972089/

Archives