Kapitalizmus robí náš život lepším

Cevro
ical

Thursday, 19 October 2017 – 18:00 to 20:00

ProgressBar Hackerspace, Dunajská 7495/14, Bratislava, Slovensko

Pojem "kapitalizmus" má v postsocialistických krajinách stále negatívnu konotáciu. Počas tohto eventu si vypočujeme českého ekonóma Josefa Šímu a zistíme, že nie "kapitalizmus" môže za vaše mizerné životy.

Prednášať bude prof. Ing. Josef Šíma, Ph.D., český ekonóm, rektor vysokej školy CEVRO Institut, ktorý sa vo výskumnej činnosti orientuje prioritne na ekonómiu a právo, ekonómiu regulácií a rakúsku ekonomickú školu. Do Českej republiky priniesol unikátny magisterský program PPE (Philosophy, Politics and Economics).

Event vznikol v spolupráci Slovak Students For Liberty a slovenského hackerspace Progressbar.

Linka na Facebook event.

Archives