Bratislavský Python Meetup

Python Logo
ical

Tuesday, 16 January 2018 – 18:00 to 21:00

ProgressBar Hackerspace, Dunajská 7495/14, Bratislava, Slovensko

Téma: Zoznámte sa s pandami.

Rok 2018 otvoríme s pandami, presnejšie s pandas - flexibilným nástrojom Pythonu na manipuláciu s dátami, ich analýzu a vizualizáciu.

Michal Nalevanko bude mať pre vás pripravené nielen predstavenie tejto populárnej knižnice, ale aj praktické zadania, s ktorými si pandas sami vyskúšate. Prineste si preto aj vlastné notebooky, určite ich využijete.

Spíker: Michal Nalevanko

Organizátor: SPy o.z.

Tešíme sa na vás!

Kontakt: info@pycon.sk

Archives