Bratislavský Python Meetup

Python Logo
ical

Tuesday, 7 June 2016 – 18:30 to 20:00

ProgressBar Hackerspace, Dunajská 7495/14, Bratislava, Slovensko

Jedenáste stretnutie fanúšikov programovacieho jazyka Python.

Na júnovom meetupe nám Juraj Bezručka predstaví "python pre neprogramatorov".

Juraj nám predstaví funkcie ako map, filter či reduce aj s príkladmi, ďalej tiež list/dict comprehension, prípadne ďalšie užitočné funkcie (vysvetlí ternárny operátor a pod.)

Tešíme sa na Vás na stretnutí.

Oficiálna stránka meetupu

Archives