Progressbar podporuje Internetovú slobodu

By pavol lupták

Tor StickerObčianske združenie Progressbar spustilo prevádzku vlastného Tor výstupného uzlu (tzv. "exit node") s názvom TorExitProgressbar9. Uvedený výstupny uzol je možné priamo využiť pridaním nasledujúcich riadkov do Tor konfigurácie torrc:

ExitNodes TorExitProgressbar9
StrictNodes 1

O čo presne ide? Tor je svetová altruistická anonymizujúca sieť umožňujúca anonymný prístup na Internet ako aj prevádzku anonymných (napríklad webových) služieb (tzv. "Tor hidden services").

Prevádzka Tor exit node-ov je extrémne dôležitá, lebo ide o koncové IP adresy pod ktorými používatelia Tor siete anonymne "vystupujú" na samotný Internet. Ich množstvo samozrejme ovplyvňuje aj stupeň anonymity - čím je viac výstupných uzlov, tým je vyššia anonymita a rýchlosť samotnej anonymizujúcej siete. Priamo organizácia EFF na ochranu digitálnych práv vyzýva používateľov na prevádzkovanie Tor exit/relay nodeov.

Prečo je potrebné podporovať anonymizujúce siete?

Vďaka anonymite, ktorú sieť Tor umožňuje, dokážu ľudia v totalitných krajinách slobodne pristupovať na Internet, vyjadrovať beztrestne vlastný názor či zverejňovať citlivé informácie zo zákulisia korporácií a štátov (tzv. "whistleblowing"), ktoré ohrozujú (ale­bo mô­žu oh­ro­ziť) zdra­vie a ži­vo­ty množ­stva ­ne­vin­ných ľudí. Vy­so­ký stu­peň anony­mi­ty za­bez­pe­ču­je tým­to ľu­ďom ochra­nu pred pre­nas­le­do­va­ním či tres­tným stí­ha­ním.

Na druhej strane umožňovanie Internetovej anonymity je dokonca aj v našom demokratickom svete interpretované ako spôsob na zastrešenie nekalých úmyslov a páchanie trestných činov („ak nepáchate trestný čin, prečo chcete byť anonymní?“) - prevádzkovatelia TOR výstupných uzlov (kľúčové prvky anonymizujúcej siete) sú v Nemecku aj Rakúsku prenasledovaní a neprávom obviňovaní zo šírenia detskej pornografie, či páchania iných vážnych trestných činov.

Anonymizujúce siete totiž umožňujú tzv. „plausible deniability“ (alebo „hodnovernú popierateľnosť“), kedy prevádzkovateľ anonymizujúcej siete nemôže byť stíhaný a odsúdený za to, že z jeho počítača (IP adresy) je šírený nelegálny obsah, či páchaný iný trestný čin, nakoľko jeho počítač je len jeden článok v anonymizujúcej sieti a technicky nie je možné identifikovať skutočného pôvodcu uvedeného nelegálneho obsahu. Len vďaka tejto nemožnosti dokáže byť anonymizujúca sieť skutočne anonymná. Samozrejme táto „nemožnosť“ identifikovať skutočného pôvodcu obsahu vrhá na anonymizujúce siete veľmi negatívne svetlo a to dokonca aj v slobodných krajinách ako je naša a ako vidíme zo susedných krajín, prevádzkovatelia anonymizujúcich sietí sú stále tŕňom v oku polícii a tajných služieb. V diktátorských krajinách sú obvykle anonymizujúce siete úplne zakázané a ich používatelia sú tvrdo prenasledovaní.

Pôvodná otázka znie - prečo by sme v našej slobodnej spoločnosti mali mať vôbec potrebu „byť anonymný?“ Ak niekto nepácha trestný čin, tak predsa nemá dôvod zostávať v anonymite. Bohužiaľ toto platí len v ideálnej spoločnosti, nie v spoločnosti, kde hrozí vždy nejaké zneužitie osobných informácií – a to ak nie teraz, tak v budúcom politickom usporiadaní.

Prečo potrebujete Internetovú anonymitu aj na Slovensku?

1. Preto, lebo na Slovensku platí "data retention" zákon, ktorý nariaďuje telekomunikačným operátorom preventívne ukladať („na ďalšie spracovanie“) hlavičky komunikácie (kto, s kým a kedy komunikoval) úplne všetkých občanov Slovenska (vrátane tých, ktorí nikdy neboli z ničoho obvinení!). Je potrebné podotknúť, že podobný zákon bol v Českej Republike vyhlásený za protiústavný.

2. Preto, lebo na Slovensku reálne hrozí celoplošná cenzúra Internetu zo strany daňového úradu. Bohužiaľ aj napriek obrovskému nesúhlasu zo strany technickej verejnosti, nie je vôbec isté, či sa v budúcnosti sa nenájde ďalší nový dôvod, prečo Internet musí byť centrálne cenzurovaný.

3. Preto, lebo všetci Vaši mobilní operátori netransparentnú cenzúru už používajú a nedávajú Vám na výber. Napríklad nikto okrem IWF nevie, ktoré stránky sú Vám presne cenzurované. Viac o reálnych problémov IWF cenzúry.

4. Preto, lebo byť anonymný je Vaše právo a slobodné rozhodnutie, ktoré by malo byť vždy rešpektované.