Nový vizuál portálu www.freemap.sk

By michal páleník

Po roku a pol vývoja komunita Freemap oznamuje vydanie novej verzie portálu http://www.freemap.sk. Hlavná viditeľná zmena je nový a krajší vizuál. Na stránke pribudol hlavný panel na ľavej strane, ktoré zobrazujú všetky potrebné informácie: informácie o portály, návod na použitie, legendu, vyhľadávanie i plánovanie trás

Ďalšou príjemnou zmenou je vylepšené vyhľadávanie trás. Vieme vyhľadávať trasy pre autá, tak najkratšiu ako i najrýchlejšiu trasu. Pribudli vyhľadávanie trás pre cyklistov ako i pre chodcov. Vyhľadávanie funguje nielen po menej využívaných cestách, ale aj po lesných cestách, chodníkoch ako i turistických trasách.

Z pohľadu objemu dát, dobrovoľníci zakreslili obrovské množstvo reálnych objektov: od ciest, cez budovy až po rôzne body záujmu. Objem dát stúpol od začiatku roku takmer päťnásobne, počet kilometrov lesných ciest dvojnásobne a dosahuje už 17 tisíc kilometrov. Každá piata obec na Slovensku už je zobrazená aj so všetkými budovami, a tento podiel sa neustále zväčšuje. Veríme, že vďaka dobrovoľníkom vo všetkých kútoch Slovenska dokážeme naďalej skvalitňovať ponúkané služby. http://wiki.freemap.sk/TlacoveSpravy2010August