Jozef Škulavík - Network Security

By pavol lupták

V rámci pravidelných OWASP WebAppSec stretnutí sa tento štvrtok 7.7.2011 o 19:00 uskutoční prezentácia o sieťovej bezpečnosti v podaní Jozefa Škulavíka, ktorá bude poukazovať na základne bezpečnostné nedostatky pri nasadzovaní sieťových komponentov ako sú smerovače a switche do sieťovej infraštruktúry. Budú tiež predstavené protokoly a služby, ktoré sú v súčasnosti stále nasadzujú, aj keď predstavujú vážne bezpečnostné riziko. V priebehu prezentácie budú spomenuté riešenia pre malé spoločnosti s dôrazom na jednoduchosť a nenáročnost nasadzovania, až po riešenia, kde je potrebné sledovať a kontrolovať sieťovú prevádzku do väčšej hĺbky.