Blog

Archive for January 2012

Čo sa deje v Progressbare?

By Juraj Bednar.

Na konferencii OSSConf sme sa snažili odpovedať na otázku z titulku tohto blogu: Čo sa deje v Progressbare?

Výsledkom našej spoločnej snahy bola krátka prezentácia o tom, čo sa deje a čo robíme v poslednej dobe. Nie je to nijak podrobný dokument,...