Zhromaždenie členov

Progressbar Square
ical

Monday, 9 June 2014 – 18:00 to 20:00

ProgressBar Hackerspace, Dunajská 7495/14, Bratislava, Slovensko

Ako chceme rozvíjať Progressbar v ďalšom roku? Ako zlepšiť program, financovanie, aktivitu členov? Diskutujme.
- zorganizujme opäť prednáškový maratón s účasťou partnerských hackerspaceov, ako sme to robili pri výročiach Progressbaru.
- k zaujímavým témam usporiadajme workshopy, napr. praktické kurzy k softvérovým nástrojom ako LaTeX či GIMP, alebo ručné práce (batikovanie, pájkovanie a i.)
- všetky zaujímavé programy nahrávať na video a zverejniť v archíve na webstránke.
- zorganizovať diskusné stretnutia k verejným témam, ako je nemotorová doprava v BA, dekriminalizácia drog a rozličné iné témy.
- potrebujeme funkčný systém evidencie členov a platieb členského, ktorý sa dá udržiavať s minimálnym úsilím. A dobrovoľníka, ktorý to úsilie vynaloží aspoň každý štvrťrok.


Archives