Vynálezy ktoré (z)menia svet, časť 1. Energie

Hemisferaresized
ical

Wednesday, 2 April 2014 – 18:00 to 21:00

ProgressBar Hackerspace, Dunajská 7495/14, Bratislava, Slovensko

V úvodnej časti novej prednáškovo-debatnej série večerov, ktorú by sme radi v Progressbare rozbehli, budeme hľadať odpoveď na otázku ako čo najelegantnejšie zredukovať závislosť slovenskej energetiky od Ruska. V priebehu prvej polhodinky večera odprezentuje Daniel "hromi" Hromada alternatívy, ktoré zatiaľ existuju len v návrhu a nie v skutočnosti ako napr.: 1. panelákové bioplynky; 2. vetrohrevy, 3. termické hniezda; 4. nanokompresory ťazkej vody.

Následne Juraj Kubica otvorí diskusiu o riešeniach, ktoré si pri (väčšej) troche zručnosti môže postaviť každý sám. Druhá časť večera bude vyhradená brainstormingu, s dôrazom na koordináciu aktivít ktoré do roka a do dňa vyprodukujú prvý Progressbar-made generátor.

Archives