Martin Husovec: Zodpovednosť na Internete podľa českého a slovenského práva

Obalka Husovec 209x300
ical

Thursday, 7 August 2014 – 19:30 to 23:00

ProgressBar Hackerspace, Dunajská 7495/14, Bratislava, Slovensko

V štvrtok večer 7.8 Martin Husovec predstaví v našom hackerspace-i svoju novú knihu Zodpovednosť na Internete podľa českého a slovenského práva. Porozprávame sa aj o aktuálnej kauze trestnej zodpovednosti za prevádzkovanie Tor Exit Node v Rakúsku.

Kedy môžu poskytovatelia internetových služieb akými sú poskytovatelia pripojenia na internet, poskytovatelia webhosting-u, prevádzkovatelia diskusných fór alebo aukčné platformy, byť zodpovedný za vlastný obsah a obsah svojích užívateľov? Táto kniha sa snaží zodpovedať túto otázku pre slovenský a český právny systém. Je štylizovaná ako podrobná príručka pre dvoch typov čitateľov – „rýchleho čitateľa“, ktorý sa chce len zorientovať v bludisku právnych pravidiel za pomoci farebných príkladov a „náročného čitateľa“, ktorý má záujem objavovať tie isté pravidlá do väčšej hĺbky v komparatívnom a širšom právnom kontexte.

Martin Husovec – narodený 1987, vyštudoval Právnickú fakultu UPJŠ v Košiciach. Po ukončení štúdia pracoval krátko ako právnik v berlínskej pobočke Free Software Foundation Europe. Dnes pôsobí ako IMPRS-CI Doctoral Research Fellow na mníchovskom Inštitúte Maxa Plancka pre dušené vlastníctvo a súťažné právo. Zároveň je činný v rámci organizácie European Information Society Institute (EISi), kde sa venuje najmä strategickej litigácií súvisiacej s technológiami. Ako hosť absolvoval viaceré štúdijné a výskumné pobyty na Masarykovej Univerzite (2009), Leibnizovej Univerzite (2010), WIPO (2010) a Stanfordskej Univerzite (2014). Je autorom desiatok publikácií z oblasti internetového práva a práva duševného vlastníctva. V oblasti zodpovednosti poskytovateľov služieb na internete sa podieľal na písaní niekoľkých amicus curiae podaní pred Európskym súdom pre ľudské práva, slovenskými a českými súdmi a zostavení nemeckej národnej správy o zodpovednosti poskytovateľov pre Association Littéraire et Artistique Internationale (ALAI). Taktiež je častým odborným konzultantom kancelárií v tejto problematike. Viac k publikačnej a inej činnosti nájdete na www.husovec.eu.

RVSP https://www.facebook.com/events/1437965776481305/

Archives