Inovácie a sloboda vo vzdelávaní

Hemisferaresized
ical

Wednesday, 13 November 2013 – 18:00 to 22:00

ProgressBar Hackerspace, Dunajská 7495/14, Bratislava, Slovensko

Prednášky a diskusia o inováciách vo vzdelávaní. Témy večera:
Unschooling a Sudbury Valley school, Školstvo a vzdelávanie na
slobodnom trhu.

Pre väčšinu detí je škola väzenie, príďte diskutovať a vypočuť si
ľudí, ktorí vedia, ako to zmeniť.

Radoslav Toth, zakladateľ webu slobodaucenia.sk nám porozpráva niečo o
téme: Unschoolingu a o škole v Sudbury Valley.

Urza, aktívny člen a prispievateľ na stránke Ludwig von Mises Institut
- mises.cz , nám porozpráva niečo o téme: Školstvo a vzdelávanie na
slobodnom trhu.

Unschooling, odškodenie - filozofia vzdelávania zakladajúca sa na tom,
že dieťa nepotrebuje školu na to, aby sa vzdelávalo. Dobrovoľným
samovzdelávaním, hrou a uprednostnením svojich záujmov sa pripraví na
život rovnako dobre, keď nie lepšie, ako keby bolo v škole. Sudbury
Valley je škola v Amerike, ktorá sa snaží pre takéto deti vytvoriť
ideálne podmienky.

Príďte na prednášku a pozvite aj svojich priateľov!

Facebook event

Archives