Inovácie a sloboda vo vzdelávaní

Hemisferaresized
ical

Wednesday, 20 November 2013 – 18:00 to 22:00

ProgressBar Hackerspace, Dunajská 7495/14, Bratislava, Slovensko

Prednášky a diskusia o inováciách vo vzdelávaní. Témy večera: Project based learning, Hackerspaces a Fablab.

Katarína Molnárová, majiteľka RUOnline a SEO profesionálka a Ing.Peter Filo PhD. prodekan pre rozvoj Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity nám porozprávajú o realizácii workshopov a projektového vzdelávania pre študentov na Obchodnej fakulte.

Matej Nemček, IT odborník a zakladajúci člen bratislavského hackerspace - Progressbaru nám porozpráva o Hackerspaceoch a Fablaboch, ako o vzdelávacích a inovačných komunitách, pre dospelých a aj deti.

Projekt based learning - je spôsob vzdelávania pomocou projektov. Študenti pracujú v rámci tímu na praktickom projekte, kde musia interdisciplinárne a kriticky myslieť, riešiť problémy a vzájomne spolupracovať.

Hackerspace - komunitný priestor, alebo laboratórium v ktorom sa stretávajú ľudia so spoločným záujmom, často v súvislosti s počítačmi, vedou a technológiou, aby mohli spolupracovať a zdielať znalosti. Fablab je hackerspace zameraný na digitálnu fabrikáciu.

Príďte na prednášku a pozvite aj svojich priateľov!

Facebook event

Archives