Inovácie a sloboda vo vzdelávaní

Hemisferaresized
ical

Wednesday, 6 November 2013 – 18:00 to 22:00

ProgressBar Hackerspace, Dunajská 7495/14, Bratislava, Slovensko

Prednášky a diskusia o inováciách vo vzdelávaní. Témy večera: Gamification, Khan academy

Pre väčšinu detí je škola väzenie, príďte diskutovať a vypočuť si
ľudí, ktorí vedia, ako to zmeniť.

Marcel Klimo , spoluzakladateľ Space Unicorn a gamification konzultant
nám porozpráva niečo o téme Gamification vo vzdelávaní

Dana Retová, vedúca projektu prekladu Khan academy do Slovenčiny v
organizácii P-mat nám porozpráva o Khan academy

Gamification- Využívanie hravosti, hier a herných mechaník v rôznych
oblastiach s cieľom zvyšovania motivácie.

Khan academy- Unikátny projekt vzdelávania prírodných vied pomocou
internetových videí a interaktívnych cvičení.

Pridajte sa k nám a pozvite aj svojich priateľov!

Facebook event

Archives