Fablava MeetUp #3

Logo Fablava
ical

Thursday, 31 July 2014 – 17:00 to 18:00

ProgressBar Hackerspace, Dunajská 7495/14, Bratislava, Slovensko

/ SK - for English scroll down / 

‘Learning from nature to change the world’ 

Ako ozvena nedávnej konferencie Fab10, Ronald Postma predstaví v krátkej prezentácii svoj pohľad na Barcelonu ako Fab City. Prezentácia je súčasťou série verejných Fablava meetup-ov. 

Fablava je platforma pre výmenu informácií bratislavskej Fab komunity. Chceme prepájať lokálne vznikajúce pracoviská digitálnej fabrikácie a globálne know-how o digitálnom dizajne, prostredníctvom neformálneho vzdelávania a spoločných projektov. 

/ EN 

‘Learning from nature to change the world’ 

As an echo of Fab10 conference, Ronald Postma will present insider’s view of Barcelona as The Fab City. The presentation is part of Fablava MeetUp series. 

Fablava is platform for knowledge exchange for Bratislava Fab community. We want to connect emerging local digital fabrication facilities with the available digital design know-how through workshops and common projects.

RVSP https://www.facebook.com/events/1484082475168147/

Archives