Bratislavský Python Meetup

Python Logo
ical

Tuesday, 9 May 2017 – 18:00 to 20:00

ProgressBar Hackerspace, Dunajská 7495/14, Bratislava, Slovensko

Na májovom meetupe budeme mať Lightning talky

Ak máte záujem predniesť mini prednášku (rozsahovo od 1 minúty do 10 minút) o projekte na ktorom práve pracujete, o nejakej knižnici v Pythone ktorú používate alebo o inej zaujímavej téme, stačí, ak prídete medzi nás.

(K dispozícii bude aj projektor)

Tešíme sa na Vás na stretnutí.

Org: SPy. o.z.

Kontakt: info@pycon.sk

Archives