Zuzana Husárová : Generatívna literatúra

Od Zuzana Husarova

Moja prednáška z 21.10. (nasledujúca po Jurajovom rozprávaní o praktickom poňatí generatívnej lexikografie)  sa zamerala na predstavenie konceptu generatívnej literatúry (viď názov). Pod týmto pojmom som predstavila skákajúce, nestále, výbušné, eklekticky usporiadané, mihotavé, prchavé,  energické, hravé, vizuálno-auditívne elektronické literárne texty, tvorené pomocou špecifických databáz s využitím algoritmov. Tieto diela sú pre premostenie literárnej tvorby s IT pri ich produkcii a pre nutnosť prepojenia literárneho diskurzu s diskurzom mediálnym pri ich recepcii a teoretickom uvažovaní, oblasťou ako umeleckého tak aj technologického záujmu. Prešla som od načrtnutia sietí ich literárno-historického pozadia (kombinatorická literatúra, konkrétna poézia, vizuálna poézia, Oulipo) cez prvé generátory literatúry a ich dnešné verzie (Stochastische Texte, Haiku generators, Auto-Beatnik, Travesty) k novším tendenciám tvorby. V závere som ukázala prvú rozpracovanú verziu generatívnej poézie, na ktorej pracujeme s Drakhom. Final version coming soon.  A schválne som si nechala projekt generatívnej literatúry, na ktorom robíme s Pht v zálohe ako popri vitamine C ďalšie prekvapenie.

Dúfam, že som ňou trošičku podnietila záujem o generatívnu literatúru a možno aj povzbudila ľudí k pokusom o jej tvorbu. Nech sa na tom MIT máme čím pochváliť.

Záznam z prednášky [VIDEO]