Zápis z porady členov

Od Juraj Kubica

Prvá pracovná schôdzka aktívnych členov v novom priestore prenajatom od Hromiho. Nasleduje záznam záverov zo schôdzky.

Prijatie nových členovmusíme odhlasovať vybaviť elektronicky, keďže na stretnutie neprišla nadpolovičná väčšina aktívnych členov. Návrhy na nových členov: Tibor Bartoš, Jaroslav Babka. Zároveň je potrebné pridať do mailinglistu Mariána Hubinského. Na zasadnutie ZSVTS (8. & 9. septembra 2010) musíme pripraviť stručný písomný materiál, v ktorom predstavíme naše zameranie a tiež žiadosť o spoluprácu s ZSVTS ako pridružený člen. Zodpovedný: Juraj Kubica (meneldur) Naďalej máme záujem získať od magistrátu do prenájmu priestory na Pribišovej 8 a na to potrebujeme na najbližšie mestské zastupiteľstvo (30. 9.) pripraviť formálnu žiadosť a zrejme aj návrh zmluvy o prenájme. Palo Draxler by mohol zistiť, aké náležitosti musí obsahovať žiadosť o prenájom priestorov od mesta. Martina Vajsová vypracuje návrh zmluvy o prenájme. Zodpovedná za koordináciu: Adriána Daniláková. Na prevod domény na Progressbar je potrebné, aby člen riadiaceho výboru šiel k notárovi potvrdiť doklad o prevode registrácie. Zodpovední: Richard Beňo a Juraj Bednár. PayPal Donation Buttonna stránku progressbar.sk: aktivácia účtu v PayPal bude možná až po dodaní platobnej karty k nášmu účtu (čaká sa, kým bude doručená Adriáne). Internet Banking je už aktívny, takže bude možné overiť, kto zaplatil členské. Je potrebné oznámiť banke naše IČO a ustanoviť Richarda Beňa ako ďalšieho disponenta k účtu, keďže je členom riadiaceho výboru. Úloha: dohodnúť si termín návštevy v banke – Richard a Adriána. Nápoje: podľa vzoru z iných hackerspaces založíme kasičku na dobrovoľné platby za spotrebované nápoje. Správa kasy bude v rukách ľudí, ktorí majú aj kľúče od priestorov. Nápoje sú voľne k dispozícii v chladničke (vďaka Waovi). Vyhodnotíme „skúšobnú prevádzku“. Juraj Bednár pripraví anketu na výber nápojov v ponuke. Tomáš Zaťko zabezpečí dovoz Club Mate. Existuje širší záujem o výpravu do Metalabu vo Viedni: auto ponúka Richard Beňo a Juraj Bednár. Dohodnúť sa na dátume. Tričkás logom Progressbar – výzva pre všetkých členov: každý si do svojho profilu v LifeRay uveďte svoju veľkosť (S/M/L/XL). výrobu tričiek zabezpečí Juraj Bednár. Propagácia– od zdena potrebujeme vektorový formát loga v rôznych variantoch – zodpovedný Tomáš Zaťko. Ďalej Tomáš pripraví krátku motivačnú prezentáciu o Progressbare pre prvákov FEI a FIIT počas úvodného týždňa semestra. PROJEKTY – činnosť pracovných skupín Umelá Inteligencia (Juraj Bednár s Wilderom): od 1. 9. začnú prvé prednášky (v stredu 19.00, opakovanie každý druhý týždeň). Juraj navrhol vložiť na začiatok pravidelný vyhradený čas na lighting talks (15-minútové referáty najmä o vlastných aktivitách). Linux Install Day (Barb): nájsť miesto a čas spolu s Jurajom Bednárom a pripraviť propagáciu. Záujemcovia prinesú svoje počítače a spoločne budú inštalovať Linux. Freemap & geocaching (Michal Páleník): zrejme každú druhú stredu striedavo s AI. Low-level programming (Martin Mocko): vedúci nie je prítomný – mal by pripraviť osnovu aktivít skupiny. OWASP ( Pavol Ľupták): smerovanie viac k praktickým cvičeniam v prielomoch a prieskume dier než k teoretickým prednáškam. Koordinovať činnosť so skupinou Bezpečnosť webových aplikácií. Ochrana súkromia a digitálne právo (Miro Pikus): prvú prednášku zabezpečí Tomáš Zaťko. Bezpečnosť webových aplikácií (Pavol Lukáč a Tomáš Zaťko): pripraviť praktický workshop. Hardvér v praktických aplikáciách (Richard Beňo): pripraviť nábor, podľa záujmu členov upraviť štruktúru aktivít skupiny.