Ustanovujúca schôdza združenia Progressbar

Od pavol lupták

Ustanovujúca schôdza združenia Progressbar
22. júla 2010, 20:00; miesto schôdze: Café Merian, Tallerova 2, Bratislava
 
Prítomní zakladajúci členovia:
Juraj Bednár, Adriana Daniláková, Pavol Draxler, Zdeno Hlinka, Pavol Lupták, Michal Páleník, Radovan Putec, Tomáš Zaťko (8 z 12)
Prítomní záujemcovia o aktívne členstvo: Martin Baumann, Richard Beňo, Martin Dojčák, Katarína Ďurechová, Daniel Hromada, Tomáš Kovács, Juraj Kubica, Matej Nemček, Ľubomír Panák, Martin Plávala, Jozef Urban (USA), Timotej Šiškovič, Martina Vajsová, Michal Vrana
Momentálne neprítomní záujemcovia o členstvo: Zuzana Husárová, Peter Lunáček, Marián Novotný, Viliam Šedivý
Prítomní hostia: Marián Hubinský, Bjorgvin Ragnarsson (Island)

Program ustanovujúcej schôdze:
- Otvorenie, privítanie

- Schválenie dokumentu "pravidlá OZ Progressbar"

- Prijatie nových členov združenia

- Voľba riadiaceho výboru a kontrolnej komisie

- Rôzne
 
Zakladajúci členovia a záujemcovia o členstvo sa zišli v kaviarni Merian.
 
Prítomní zakladajúci členovia jednohlasne schválili pravidlá OZ Progressbar a ďalej postupujú v súlade s týmito pravidlami.
 
Prítomní zakladajúci členovia združenia v súlade s pravidlami jednohlasne prijali záujemcov o aktívne a pridružené členstvo v združení Progressbar.sk. Všetci členovia sú povinní uhradiť členský poplatok čo najskôr po založení bankového účtu združenia.
 
Nominácie do riadiaceho výboru: Pavol Lupták, Richard Beňo, Radovan Putec, Juraj Kubica, Adriana Daniláková
Nominácie do kontrolnej komisie: Pavol Draxler, Tomáš Kovács
 
Prítomní členovia hlasovali zdvihnutím ruky, samostatne o každom nominovanom členovi riadiaceho výboru a kontrolnej komisie. Sčítaním hlasov bol poverený Richard Beňo.
Počet prítomných voliteľov: 22

Výsledky volieb do riadiacieho výboru a kontrolnej komisie
Meno za zdržal sa proti nehlasoval
Pavol Lupták 17
Richard Beňo 17
Radovan Putec 17
Juraj Kubica 18
Adriana Daniláková 17
Pavol Draxler 17
Tomáš Kovács 17

Všetci nominovaní kandidáti boli zvolení nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. Všetkých 5 členov riadiaceho výboru bude vystupovať v úlohe štatutárov združenia s právom samostatne jednať v mene združenia.
 
Členovia prediskutovali výber banky, v ktorej združenie zriadi bankový účet združenia. Navrhované bankové produkty sú: OTP Fond v OTP banke, FlexiBiznis vo VÚB banke. Riadiaci výbor iniciuje internetové hlasovanie na stránke progressbar.sk, ktorým vyberieme konkrétny bankový produkt.
 
Prítomní členovia hlasovaním prijali novopríchodzieho záujemcu o aktívne členstvo, ktorý sa v krátkosti predstavil: Ivan Trančík.
 
Týmto bodom bola ukončená oficiálna časť schôdze a pokračovala neformálna diskusia.

Zapísal: Juraj Kubica Overili: Adriana Daniláková, Richard Beňo