Stretnutie prípravnej skupiny 12.8.2010

Od Martin Mocko

Zúčastnení: Martin Baumann (fefo), Lukáš Hlavička (aeternis), Tomáš Kováč (pht), Juraj Kubica (meneldur), Martin Mocko (vid), Matej Považaj, Michal Páleník, Tomáš Zaťko (woody)


Program:
- Diskusia k pripravovanej brožúre
- Diskusia k rôznym ponúkaným priestorom
- Zariadenie dočasných priestorov na Pánskej 13
- ďalšie nápady


Ustanovenia:

1. Pripraviť ponuku na septembrové zasadnutie mestského zastupiteľstva BA - žiadosť o prenájom priestorov na Pribišovej 8. Navrhovaná cena 1,- EUR mesačne na 5 rokov.

2. Zistiť okolnosti a príčiny odchodu predchádzajúceho nájomníka z týchto priestorov.

3. Pripraviť žiadosť pre Zväz slovenských vedecko- technických spoločností (ZSVTS) o pridruženú spoluprácu, dočasné poskytnutie priestorov na Koceľovej 15 a poskytnutie zasadacej miestnosti.

4. -- zamietnuté --

5. Zabezpečiť nápoje pre dočasné priestory na Pánskej 13. Tomáš Zaťko vybaví Club-Mate z Metalabu, Matej Nemček zvyšné.

6. Juraj Kubica: Sledovať ponuky Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV) a Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied (VEGA), snažiť sa získať grant.

7. Zariadenie dočasných priestorov na Pánskej 13. Martin Baumann - vymaľovanie, Juraj Kubica - projektor. Zistiť možnosť návštevy Rakúskeho metra u Richarda Beňa. Zistiť možnosti pre sťahovanie chladničky a gauča do týchto priestorov.

8. Zabezpečiť pripojenie k internetu z Pánskej 13.

9. Tomáš Zaťko: Vypýtať vektorovú verziu Progressbar loga od Zdena.

10. Pripraviť plagát / transparent / QR kod a spravit promo.