Schôdzka s prorektorom Petrášom a doc. Lešinským

Od pavol lupták

od 8.00 Rektorát STU, Vazovova 5, Bratislava
prítomní: Petráš, Lupták, Kubica, Páleník, neskôr Lešinský
 
V krátkosti sme predstavili profesorovi Petrášovi koncepciu združenia ako "vedecko-technický klub", čím sme v ňom podnietili veľmi živý záujem a nadšenie.
Priestory STU má, ale prenajíma ich za komerčné ceny, podľa smernice rektora (rádovo sto eur/m2/rok).
Profesor ihneď navrhol ako vhodnejšie riešenie spoluprácu so Slovenským zväzom vedecko-technických spoločností (SZVTS), ktorý niekoľko rokov viedol. Následne na stretnutie privolal súčasného prezidenta zväzu, Jána Lešinského.
 
Relevantné závery zo stretnutia:
Doc. Lešinský inštruuje výkonného riaditeľa SZVTS, Ing. Slobodu a od pondelka si môžeme dohodnúť obhliadku priestorov zväzu na Koceľovej 9.
Ako prezident zväzu nám osobne zabezpečí bezplatne jednu vyhradenú miestnosť a budeme mať k dispozícii spoločnú zasadačku v prízemí na realizáciu seminárov a konferencii. Postupne budeme môcť prenajať aj ďalšie miestnosti za zvýhodnených podmienok.
Poznámka: zmienka slova "hacker" zapôsobila na oboch akademikov negatívne.
 
Zapísal: Juraj Kubica
Overil: Pavol Lupták