Progressbar OpenWeekend

Od pavol lupták

Visit our new place!

Come anytime!

Help us with anything!

Have a drink!

Leave anytime!

Start: Friday 7.1.2011 18:00

End: Sunday 9.1.2011 22:00

Navštívte náš nový priestor!

Prídte kedykoľvek!

Pomôžte nám s čímkoľvek!

Dajte si s nami drink!

Odídte kedykoľvek!

Začiatok: Piatok 7.1.2011 18:00

Koniec: Nedeľa 9.1.2011 22:00