prednáška 8.9. "Úvod do x86 strojového kódu a assembleru"

Od Martin Mocko

Prednáška a stretnutie 8.9. dopadli znovu vcelku úspešne. Tradične prišlo viac záujemcov než mohli pojať naše skromné priestory. Jurajove predsavzatie z minulej akcie (začínať načas), sa bohužiaľ nepodarilo naplniť vzhľadom na to, že prednášajúci lightning talkov (najmä Juraj) meškali. Ja som z rečniacich meškal najmenej (asi iba 10 minút) a príchod ostatných bol v nedohľadne, takže sme znovu začali hlavnou (mojou) prednáškou a lightning talky zostali až na koniec. Počas veľmi dlhej prednášky, keď som v zápale vysvetľovania všetko obkecal omnoho viac než som pôvodne plánoval, sa počet počúvajúcich preriedil. Aj napriek tomu som z akcie mal dobrý pocit. Nasledoval Juraj s prednáškou o Péčku a NPéčku, a e1m1 nám porozprával ako to vyzeralo na nbusr123 procese. Následnej socializácie kolektívu a kolektivizácie sociéty som sa bohužiaľ, nie pre nedostatok elánu, nemohol zúčastniť.

O čo okrem pár zmasakrovaných mozgových buniek sme teda po tejto akcii intelektuálne bohatší?

1. Lightning talky treba plánovať pred časom na ktorý je určená hlavna prednáška (viem, teraz to znie dosť samozrejme). Predbežný kompromis vyzerá tak, že lightning talky 18:00, hlavná prednáška 19:00.

2. Dôkladnejšie si strážiť čas. Možno by zabrali klasické hodiny niekde v zornom poli prednášajúceho.

3. Kúpiť viac piva

Video Úvod do x86 strojového kódu a assembleru
Neskôr sa ešte zastavil phlo a odprezentoval nám ako začínali a funguje ich sublab.org
Video z prezentácie sublab.org od phlo