Bitcoin a lokálne komunitné meny

Od Juraj Bednar

Po kratšej diskusii o výhodnosti a nevýhodnosti lokálnych mien s ľuďmi okolo komunitnej meny Banská Bystrica som sa rozhodol, že budem konštruktívny a popíšem spôsoby, ako možno využiť Bitcoin na podporu alebo vytvorenie lokálnej meny (ďalej LM). Osobne si myslím, že lokálna mena má veľmi veľa nevýhod a je lepšie používať Bitcoin samotný - takéto riešenie bude stabilnejšie, využíva prácu množstva ľudí, ktorí zabezpečujú chod Bitcoinovej siete a podporuje aj globálny obchod mimo štandardných štátnych peňazí.

Ak však niekto chce vytvoriť lokálnu menu, Bitcoin môže pomôcť aj v tom a to viacerými spôsobmi. Rovno na začiatok treba zdôrazniť, že ani jedno z týchto riešení nepodporuje silne inflačnú menu (aspoň nie priamo), teda snažíme sa zabrániť tomu, čo robia centrálne banky po celom svete -- tlačeniu nekrytých peňazí podľa ľubovôle vydavateľa. To, prečo je inflačná mena zlý nápad v takomto krátkom príspevku nevysvetlím, ale odoporúčam napr. knižku The Real Crash od Petra Schiffa alebo Paper Money Collapse od Detleva Schlichtera.

Na úvod ešte pár konceptov: Casascius Coin je fyzická reprezentácia Bitcoinu. Je to fyzická minca, ktorá obsahuje napísaný verejný kľúč na jednej strane a k nemu prislúchajúci privátny kľúč pod ochranným prvkom. V praxi to vyzerá nejak takto:

Btcpile3 1200

Na prvý pohľad je možné overiť, či je minca vydaná vydavateľom (vďaka štandardným ochranným prvkom). Online je možné kedykoľvek overiť, či adresa obsahuje naozaj nominálnu hodnotu Bitcoinov. Po "odlúpení" hologramu sa minca viditeľne a nenávratne znehodnotí, ale ukáže sa privátny kľúč, teda Bitcoiny je možné poslať elektronicky.

Niečo podobné, aj keď oveľa menej bezpečnejšie sa dá spraviť aj čisto s papierovými "bankovkami".

Použitie Bitcoin siete pre LM má nasledovné všeobecné výhody:
  • Transakčný systém (evidencia elektronických transakcií - samozrejme fyzické mince idú mimo elektronický systém)
  • Zabezpečenie siete obrovským počtom validujúcich počítačov (decentralizovaná kontrola vydávania a transakcií, transparentnosť)
  • Čisto peer to peer overenie pravosti LM (vydavateľovi treba v niečom dôverovať, ale podvod je automaticky odhalený, viac nižšie)

A teraz spomínané možnosti využitia Bitcoinu pre LM:

Plne Bitcoinom krytá mena

Vydavateľ lokálnej meny vydá niečo podobné ako Casascius mince. Môže ich vytvoriť iba limitovaný počet a preto je možné, že reálny trhový kurz bude vyšší ako príslušná Bitcoinová hodnota, ale nikdy neklesne pod túto hodnotu (lebo v najhoršom prípade je vždy možné mincu znehodnotiť a minúť ju ako Bitcoin). Je to analogická situácia zlatom krytých peňazí, lebo tieto peniaze majú kotvu (aj keď samozrejme nie až tak dobrú ako zlato), na druhej strane nenastáva riziko tretej strany (nepríde žiadny politik alebo vydávajúca organizácia a nepovie, že väzbu LM na BTC ruší, pretože LM obsahuje v sebe priamo BTC, teda je to podobné ako keby niekto vydával zlaté mince - môžu mať hodnotu vyššiu ako obsah zlata, ale nikdy nie nižšiu).

Čiastočne Bitcoinom krytá mena a "ofarbené" Bitcoiny

Podobný princíp ako vyššie, ale počiatočná trhová hodnota bude vyššia. Zároveň je možné vytvoriť tzv. "ofarbené" Bitcoiny. Napríklad ak bude počiatočná emisia v hodnote 1000BTC (teda krytie bude 1000BTC), vznikne Bitcoin transakcia o hodnote 1000BTC na jednu adresu.

Túto transakciu si zapamätáme a nedovolíme miešať tieto Bitcoiny s inými Bitcoinami (resp. ak dôjde k zmiešaniu, prestane mať daná minca LM hodnotu a bude použitá iba ako čistý Bitcoin, čo vo väčšine prípadov znamená zníženie hodnoty).

Výhodou takéhoto prístupu je kontrola vydavateľa (je jasné, že si nemôže tlačiť nové mince ako sa mu zachce, pretože všetky musia byť overiteľne pochádzajúce z pôvodnej 1000BTC transakcie). Vydavateľa (a falzifikátorov) kontrolujeme aj tak, že nesmú existovať dve mince s rovnakým verejným kľúčom alebo adresou. Zároveň v prípade rastu hodnoty LM môžeme vydávať mince s menšou nominálnou hodnotou. Napríklad ak je krytie 10% nominálnej hodnoty, znamená to, že z pôvodnej 1000BTC transakcie vznikne 10,000 LM. Vydavateľ túto menu vydá napr. v 100LM nomináloch. Táto hodnota môže byť pri rozšírení meny príliš vysoká (napr. pri kurze 100LM=100€ sa nebudú dať zaobstarať jednoduché potraviny). Čo môže vydavateľ spraviť je stiahnuť z obehu niektoré 100LM nominály a vytvoriť z jednej 100LM bankovky 10 10LM bankoviek. To ale neznamená, že vytlačí nové nekryté peniaze (všetky musia pochádzať z pôvodnej 1000BTC transakcie). V podstate spraví to, že zoberie 100LM bankovku, "otvorí" ju a spraví transakcie na 10 nových adries po 10LM. Pôvodnú 100LM bankovku znehodnotí (ak by to nespravil, dá sa na to prísť veľmi jednoducho - na pôvodnej adrese nebudú pôvodné Bitcoiny, minca je teda neplatná aj bez toho, aby ju zničil). Nové mince budú mať tieto nové adresy. Počet peňazí v obehu sa nezmenil, klesli nominálne hodnoty. Bitcoin je možné deliť na osem desatinných miest.

Vydavateľ musí zabezpečiť to, aby sedel privátny a verejný kľúč (ak bude raz odhalený, že podvádza, je to okamžite dokázateľné). Zároveň musí zabezpečiť to, aby sa privátny kľúč nedal prečítať bez znehodnotenia mince a aby nikdy nevydal dve mince s rovnakými kľúčmi (toto sa dá overiť tak, že keď niekto dostane dve mince s rovnakým kľúčom, ktorý je priamo na minci viditeľný, prípadne aj strojovo naskenovateľný, odhalil podvod - buď niekto menu falšuje alebo sa podvodu dopustil priamo vydavateľ).

Zhrniem: Vydavateľ vytvorí "podstrom" v transakčnom strome Bitcoinu. V každom momente je jasné, ktoré Bitcoiny sú "ofarbené", teda patria k LM. Ak niekto chce, môže kedykoľvek premeniť LM na Bitcoiny (aj keď je možné, že LM bude mať vyššiu hodnotu ako Bitcoinové krytie). Ak by došlo k menovej kríze LM, neprídu ľudia o všetko, pretože vždy môžu LM zmeniť na Bitcoiny. Ak by došlo k menovej kríze Bitcoinu (klesla by hodnota Bitcoinu), nič sa nestane, pretože Bitcoin sieť sa používa primárne ako databáza na kontrolu vydavateľa LM. V každom momente je presne jasné koľko maximálne LM je v obehu. Ak sa nejaká minca znehodnotí (napr. zlomí, niekto ju nechtiac otvorí a pod.), tak po overení podmienok ju môže vydavateľ nahradiť rovnakou mincou (s iným kľúčom). Je možné "rozmieňať" mince, teda vydávať mince s nižšou nominálnou hodnotou, pričom je garantované, že celkový počet LM sa nezmení.

Bitcoinom nekrytá mena

Ak je pomer príliš nízky, napríklad celá mena pochádza nie z 1000BTC, ale z 1BTC trasakcie, je možné spraviť nízke (=takmer žiadne) krytie. To má niekoľko nevýhod, ale v takomto prípade sa mena vôbec neviaže na hodnotu Bitcoinu, ale aj napriek tomu umožňuje kontrolu vydavateľa. Princíp je ten istý ako v predchádzajúcom prípade, akurát pomer bude iný, napr. 1LM = 0.00001BTC.

V tomto prípade dochádza k jednému problému a tým sú transakčné poplatky (minimálne pri prvotnom vytvorení tejto meny). Tie by boli oveľa vyššie ako BTC hodnota. Transakčné poplatky ale vynucujú mineri, nie samotná sieť, čiže je možné sa dohodnúť s operátorom mining poolu na zaradení takýchto transakcií bez transakčných poplatkov do siete.

Alternatívy k tomuto prístupu sú:

  • Vydavateľ nie je vôbec transparentný a môže vytvárať LM kedy chce a koľko chce (nie je dobré)
  • Vydávanie LM pomocou evidenčného systému (napr. LETS) - transakcie nie sú anonymné, prehľad vo vydávaní meny majú len ľudia s prístupom k evidenčnému systému (ak sú to všetci, tak je systém plne transparentný, čo zase nie je úplne OK z pohľadu súkromia ľudí)
  • Vydávanie LM pomocou verejného zoznamu mincí napr. na web stránke. Stránku je možné pomerne jednoducho meniť a napr. v prípade rozmieňania mincí (čo je potrebné ak je peňažná zásoba zafixovaná a systém sa používa viac - dôjde k znižovaniu cien a bude treba pravdepodobne nižšie nominálne hodnoty mincí) ľudia strácajú prehľad nad množstvom mincí. Znehodnotenie rozmenených mincí je náročné odsledovať.

Ďalšou výhodou takéhoto systému je, že vydávanie LM je možné decentralizovať. Ak pôvodný subjekt odmietne spolupracovať, dá sa mena nahradiť tak, že fyzické mince začne vyrábať niekto iný, ale majú stále rovnakú hodnotu a celkový počet mincí v obehu sa nezmení, čo je online verifikovateľné. Dôvera je potrebná najmä pri prvotnom vydaní, ak sa komunita "rozháda" s pôvodným vydavateľom, je možné vydavateľa zmeniť za iného (ktorý robí kvalitnejšie mince) a zachovať hodnotu a funkčnú komunitu. Ak by to bol vydavateľ s LETS systémom alebo centralizovanou webstránkou, takýto prechod nie je možný bez súhlasu pôvodného vydavateľa. V prípade, že sa ako transakčný systém na prvotné vytvorenie použije Bitcoin, stačí, keď novému vydavateľovi verí dostatočné množstvo ľudí a mince sú 1:1 zameniteľné, pretože majú rovnakú hodnotu (a rovnaký pôvod). Výmena mince od jedného poskytovateľa za mincu od iného poskytovateľa nezmení množstvo mincí (v transakčnej histórii sa zaznamená prevod na nový verejný kľúč, čím sa pôvodná minca od pôvodného vydavateľa okamžite stáva neplatnou - toto sa dá overiť veľmi jednoducho "na pokladni" alebo mobilnou aplikáciou). Aj keď v takomto prípade je naozaj vhodné overenie (ak obchodník neverí novému výrobcovi mincí), je to stále lepšie ako mať centrálneho vydavateľa, ktorého nemôžeme vymeniť nikdy.

Záver

Bitcoin je oveľa viac ako len globálna mena, ktorá zmení celý svet. Podporuje tvorbu nových mien, zachovávanie transakčnej histórie, overovanie vydavateľov peňazí alebo dokonca úplne nemonetárne aplikácie. Silu obrovskej peer to peer siete a jej zabezpečenie proti "dvojitému míňaniu" môže využiť ktokoľvek, kto chce spraviť zaujímavú aplikáciu nad touto sieťou, napríklad vydať menu, ktorá nemá s Bitcoinom ako platidlom vôbec nič spoločné. Takto je možné vydať alternatívnu menu, ktorá síce môže byť vydaná centrálne, ale jej používatelia majú nad touto menou oveľa väčšiu kontrolu. Zároveň je možné použiť obrovský ekosystém okolo Bitcoinu, vrátane elektronických peňaženiek a množstva výskumu, ktorý sa okolo Bitcoinu dennodenne odohráva.