Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Od Richard Beňo

Do knižnice dokumentov som pridal prezenčnú listinu, ktorú som použil počas workshopu s Mitchom Altmanom. (linka: https://progressbar.sk/documents/10379/609e512a-492e-472e-93d5-4b076fb16ffc). Poučenie o bezpečnosti som urobil ja v zmysle vymenovaných zákonov, smerníc, noriem a predpisov. (elektrické zariadenia, hlavný vypínač, únikový východ, hasiace prístroje, prvá pomoc pri úraze elektrickým prúdom a pod.)