Blog

Blog archív pre January 2012

Progressbar zmenil stanovy aj priestory

Od Juraj Kubica.

Členovia združenia rozhodli o zmene stanov združenia, najmä aby sa zjednodušilo prijímanie nových členov. Nové stanovy sú platné od decembra 2012.

Od polovice januára nás čaká presun do nových priestorov v Jesenákovom paláci na Michalskej 3 v...

Čo sa deje v Progressbare?

Od Juraj Bednar.

Na konferencii OSSConf sme sa snažili odpovedať na otázku z titulku tohto blogu: Čo sa deje v Progressbare?

Výsledkom našej spoločnej snahy bola krátka prezentácia o tom, čo sa deje a čo robíme v poslednej dobe. Nie je to nijak podrobný dokument,...