Calendar

ical

Digital audio + Supercollider workshop #2

Sunday, 26 October 2014 – 14:00 to 18:00

Úvod do počítačového a digitálneho audia a DSP spojený s open-source hudobným programovacím jazykom Supercollider.Tag...

ical

Zhromaždenie členov

Thursday, 30 October 2014 – 19:00 to 20:00

Diskusia o ďalšom vývoji Progressbaru, prípadne byrokratické úkony.
Budeme sa stahovať? : 
Re:organizácia
2%

ical

Digital audio + Supercollider workshop #3

Sunday, 2 November 2014 – 14:00 to 18:00

Úvod do počítačového a digitálneho audia a DSP spojený s open-source hudobným programovacím jazykom Supercollider.Tag...

Archives